ACCOUNTANCY
MARIOLA KOCHANSKA
Profesjonalna obsługa
Klientów indywidualnych i Firm
English
Facebook
Nasza firma to profesjonalne biuro ksiegowe, zatrudniające doświadczonych i wykwalifikowanych ksiegowych, gotowych podjać się każdego zadania dotyczacego podatków, księgowości czy doradztwa biznesowego.

Jesteśmy polskim biurem księgowym w Londynie zajmującym się:

-zakładaniem i prowadzeniem firm w Anglii,
-rejestracją spółek Ltd
-doradztwem i usługami prawnymi po polsku,
-doradztwem podatkowym,
-księgowością,
- mortgage,
-doradztwem ubezpieczeniowym.

Pracownicy nasze firmy to specjaliści z rożnych dziedzin biznesu. Współpracujemy z brytyjskimi Chartered Accountants dzięki temu nasze usługi są na najwyższym poziomie.
Nasi klienci to średnie i małe firmy oraz osoby samozatrudnione, ktore głównie korzystają z takich usług jak: rozliczenie firmy, kalkulacja VAT, payroll, a także obsługa PAYE.

Zakres naszych zleceń zaczyna się od podstawowego doradztwa po przybyciu do UK zdobyciu NIN zrozumieniu przepisów obowiązujących na terenie UK do pomocy w zakupie własnej nieruchomości.

Zależy nam by każdy nasz klient rozwijał swój potencjał bo jego sukces jest naszym sukcesem.

Wiemy jak ważne są fachowość, rzetelność i doświadczenie
w prowadzeniu rozliczeń finansowych. Znamy się na tym co robimy.


Nasze usługi księgowe są dla Ciebie, niezależnie czy prowadzisz własną firmę w UK czy potrzebujesz porady.
Nasza standardowa oferta
Nasza standardowa oferta obejmuje:

• Rejestrację twojej spółki limited + umowę spółki (tzw. Articles of  Association);
• bookkeeping (prowadzenie ksiąg i przygotowywanie co-miesięcznych raportów);
• prowadzenie listy płac (Payroll);
• rejestrację i rozliczenia VAT
• rozliczenie podatku Corporation Tax;
• złożenie Annual Return;
• reprezentowanie twojej spółki w kontaktach z HMRC;
• adres rejestracyjny dla twojej spółki i usługi wirtualnego biura;
• Kredyty Hipoteczne
• Ubezpieczenia Osobiste - Personal protection
• Inne usługi w zależności od potrzeb.
Skróty:

Ksiegowość - Accounting
Podatek VAT
Self- employment - Rejestracja samozatrudnienia, Rozliczenia roczne
Rozliczenia Contractorskie - CIS
Wynagrodzenia - PAYE
Zasiłki - Benefity
Kredyty Hipoteczne - Mortgage
Ubezpieczenia osobiste - Personal Protection
Self employment
Self-employed (Sole Trader) czyli samo zatrudniony. Być self-employed oznacza, że jesteśmy zarejestrowani formalnie jako samo zatrudnieni.
Aby tego dokonać musimy zarejestrować się w brytyjskim Urzędzie Skarbowym
HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs).

Rejestracji można dokonać na kilka sposobów:

• listownie, przesyłając wniosek CWF1 na adres:

National Insurance Contributions Office
Self Employed Services
Application Processing Centre
Longbenton
Newcastle upon Tyne NE98 1ZZ

• osobiście, składając wniosek CWF1 w najbliższym oddziale HMRC
• telefonicznie, dzwoniąc pod numer infolinii: 0845 603 2691
• przez internet : https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/newly-self-employed-helpline
Pomoc biura księgowego
Istnieje wiele powodów dla których warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego.

Oto niektóre z nich:

• Nie chcesz zapłacić więcej podatku, niż jest to konieczne
• Pragniesz odzyskać całą możliwą kwotę podatku
• Chcesz odzyskać swój podatek jak najprędzej
• Przychody twojej firmy są duże
• Twoja sytuacja podatkowa jest skomplikowana
• Nie masz głowy ani czasu do papierkowej roboty
• Nie znasz dobrze języka angielskiego
• Nie chcesz stracić należnych benefitów


Czym się zajmujemy:
• Sporządzamy w imieniu klienta roczne zeznania podatkowe
• Doradzamy jak zapłacić niższe podatki
• Odzyskujemy podatki nadpłacone
• Kontaktujemy się w imieniu klienta z Urzędem Skarbowym (HMRC)
• Rejestrujemy i wyrejestrowujemy działalność
• Tłumaczymy dokumenty, itp.
• Pomagamy w sprawie benefitów
Rozliczenia Contractorskie - CIS
Rzeczy którymi sie zajmujemy:

• Rejestracja do Systemu CIS
• Zweryfikowanie podwykonawców z HM Revenue & Customs (HMRC)

• verifying your subcontractors with HM Revenue & Customs (HMRC)
• paying your subcontractors in the right way - making deductions if necessary - płatniczą Twoich podwykonawców we właściwy sposób - dokonywania potrąceń
• paying over deductions to HMRC - płatniczych nadodliczeń do HMRC
• giving subcontractors deduction statements - dając podwykonawców odliczenia oświadczenia
• sending us monthly returns - nam Miesięczne
• keeping proper records - prawidłowe prowadzenie ewidencji

System CIS (Construction Industry Scheme) reguluje zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (Contractor) i podwykonawcami (Subcontractor) w branży budowlanej.
Jednym z podstawowych obowiązków wykonawcy (Contractor) w ramach systemu CIS, jest składanie miesięcznych deklaracji CIS, które zwierają dane wszystkich płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor). Deklaracja CIS dotyczy poprzedniego miesiąca podatkowego i powinna zawierać dane wszystkich płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor) z tego okresu, w tym płatności brutto, dokonanych bez potrąceń zaliczki na poczet podatku dochodowego (Tax Return) i ubezpieczeń społecznych (National Insurance) podwykonawcy (Subcontractor). Płatności netto, dokonanych z potrąceniem zaliczki według standardowej stawki 20%, na poczet podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych podwykonawców (Subcontractor) zarejestrowanych w systemie CIS. Płatności netto, dokonanych z potrąceniem zaliczki według zawyżonej stawki 30%, na poczet podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych podwykonawców (Subcontractor) niezarejestrowanych w systemie CIS.Subcontractor CIS to nic innego jak prowadzenie własnej działalności (Self Assessment) na terenie Wielkiej Brytanii jako podwykonawca. W związku z tym po zakończeniu każdego roku podatkowego (czyli po 5 kwietnia) masz obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Aby się rozliczyć powinieneś posiadać Vouchery CIS25 z wypłat.

PAYE (Pay As You Earn - czyli „Płać w miarę zarabiania”).
W ramach tego system pracodawca odprowadza podatek dochodowy (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance contributions).
Firma księguje i porządkuje sprawy związane z kwestiami pracowniczymi jak:
• Rejestracja jako pracodawca
• Rejestracja nowych pracowników
• Numer National Insurance
• Przygotowanie odcinków płac (payslips)
• Formularze P45, P60
• Roczne rozliczenie pracodawcy (P14, P35)
• Kontrola w przepływie informacji między HMRC a firmą
• Podsumowania miesięczne
• Dodatkowe usługi na życzenie klienta

Zgodnie z zasadami systemu PAYE, pracodawca (Employer) jest zobowiązany:
Obliczać wysokość zaliczki na podatek dochodowy (Income Tax/Tax Refund) i ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution) pracobiorcy (Employee) na podstawie jego zarobków, kodu podatkowego (Tax Code) i klasy ubezpieczenia społecznego (National Insurance Category). Jednocześnie pracobiorca oblicza wysokość swojego udziału należnego z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne danego pracownika.

Przekazać do Urzędu Skarbowego (HMRC) pobraną zaliczkę na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne pracownika, w terminie do 19 każdego miesiąca lub do 22 każdego miesiąca w przypadku płatności elektronicznej.

Po potrąceniach, wypłacać pracownikowi tygodniowe lub miesięczne wynagrodzenie w wysokości i terminie ustalonym w umowie o pracę.

Najpóźniej w dniu wypłaty, przekazać pracownikowi (Employee) w formie papierowej lub elektronicznej, pasek wypłaty (Payslip), zawierający szczegółowe rozliczenie jego zarobków.

Po zakończeniu każdego roku podatkowego, w terminie do 1 czerwca roku następnego, sporządzić i przekazać pracownikowi formularz P60, będący rocznym podsumowaniem jego zarobków i zaliczek przekazanych do Urzędu Skarbowego (HMRC) z tytułu jego podatku dochodowego (Income Tax/Tax Refund) i składek na ubezpieczenie społeczne (NIC: National Insurance Contribution).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, sporządzić i przekazać pracownikowi formularz P45, który powinien zawierać podsumowanie zarobków i zaliczek odprowadzonych przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego (HMRC) na jego podatek dochodowy (Income Tax/Tax Refund) i ubezpieczenie społeczne (NIC: National Insurance Contribution), od początku roku podatkowego do momentu rozwiązania z umowy o pracę.

Po zakończeniu każdego roku podatkowego, w terminie do 19 maja, przesłać do Urzędu Skarbowego (HMRC) formularz P35 i P14s (Employer Annual Return), który jest rocznym podsumowaniem rozrachunków z pracownikami (Payroll).

Pracodawca (Employer) stosujący system PAYE do rozliczeń z pracownikami (Employee), musi używać ściśle określonych formularzy, aby zgodnie z prawem dokumentować płatności na rzecz pracowników (Employee).

Benefity którymi się zajmujemy:

• Child Benefit
• Statutory Maternity Pay
• Statutory Paternity Pay
• Maternity Allowance

Child Benefit

Child Benefit to zasiłek rodzinny. Przyznawany jest każdej osobie posiadającej dziecko lub sprawującej prawną opiekę nad dzieckiem. Jego wysokość nie jest uzależniona od wysokości dochodów rodziców, czy też opiekunów dziecka. Jego stawka tygodniowa jest stała. Aby uzyskać Child Benefit potrzebne ci będą: stały National Insurance Number, akt urodzenia dziecka (nie musi być przetłumaczony na język angielski) oraz dokument tożsamości dziecka, jeśli dziecko urodziło się poza granicami Wielkiej Bytanii (dowód osobisty lub paszport).

https://www.gov.uk/child-benefit/overview

Statutory Maternity Pay

Statutory Maternity Pay przysługuje kobietom spodziewającym się dziecka i jest wypłacane przez pracodawcę przez okres maksymalnie 26 tygodni w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim.

http://www.nidirect.gov.uk/statutory-maternity-pay-introduction

Ordinary Statutory Paternity Pay

Jeśli Twoja żona / partnerka urodziła lub adoptowała dziecko możesz być uprawniony do jedno lub dwutygodniowego urlopu wychowawczego i pobierania Ordinary Statutory Paternity Pay.

https://www.gov.uk/paternity-pay-leave/eligibility

Maternity Allowance

Maternity Allowance jest zasiłkiem, który najczęściej przysługuje kobietom niekwalifikującym się na Statutory Maternity Pay. Najwcześniej możesz zacząć otrzymywać MA na 11 tygodni poprzedzających tydzień, w którym dziecko ma się urodzić. Najpóźniej MA możesz zacząć otrzymywać następnego dnia po urodzeniu dziecka. Jeśli dziecko urodzi się wcześniej, MA będzie wypłacane od następnego dnia po urodzenia dziecka.

https://www.gov.uk/maternity-allowance/overview
Firmy Limited
Spółka ltd (z ograniczoną odpowiedzialnością) - oznacza, że twoje osobiste aktywa są zabezpieczone, jeśli biznes się nie powiedzie, o ile dałeś osobistą gwarancję, że będziesz tak działał by nie doprowadzić do zadłużenia firmy. Jeśli coś pójdzie nie tak, dług jest ograniczony do wartości firmy, a nie do Twojego osobistego majątku jako akcjonariusza firmy.
Powstaje poprzez zarejestrowanie w brytyjskim rejestrze firm
Companies House. Jest zarządzana przez jednego lub kilku dyrektorów. Firma posiada swój kapitał, który jest sumą wartości udziałów (shares) wszystkich udziałowców. Udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania firmy własnym majątkiem, poza udziałami w spółce. Firma limited podlega pełnej księgowości, a rozliczenia roczne są jawne i dostępne za opłatą dla każdego (w wersji skróconej) na stronie internetowej Companies House.
Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).
Dywidendy (dividends) - w przypadku wypracowanych przez firmę zysków, jako udziałowiec (shareholder) dyrektor limited company ma prawo do wypłaty dywidendy. Z opcji tej można skorzystać tylko w przypadku, jeśli na koniec roku finansowego firma przyniosła zyski.

Nasze usługi

• rejestracja firmy, potwierdzenie udziałów (Annual Return)
• rozliczenia roczne (Accounts, Corporation Tax)
• rozliczenia dyrektorów (Self Assessment for Directors)
• bookkeeping
• listy płac pracowników (payroll)
• VAT
• doradztwo


Podatek VAT

Usługi VAT :
• Rejestracja VAT
• Rozliczanie VAT
• Planowanie i doradztwo w sprawie VAT
• Wyrejestrowanie VAT

To podatek od towarów i usług (VAT od ang. - Value Added Tax - podatek od wartości dodanej). W Wielkiej Brytanii każda firma, której przychody przekraczają określony próg w ciągu jednego roku rozliczeniowego musi zarejestrować się do rozliczeń podatku VAT.
Każdy kraj należący do Unii Europejskiej posiada własne stawki podatku VAT.

Każda firma, której przychody przekraczają próg 82 tys. funtów w ciągu jednego roku rozliczeniowego musi zarejestrować się do rozliczeń podatku VA. Jeśli obrót firmy jest poniżej wyznaczonego progu, istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji jako płatnik VAT.

Aby zarejestrować się jakopłatnik VAT należy wypełnić odpowiednią deklarację i złożyć ją do
HM Revenue & Customs (HMRC). Rozliczenia VAT należy dokonywać z reguły co trzy miesiące.


Istnieją 2 kategorie VATu:

• VAT naliczony
• VAT należny

Jeżeli wartość podatku naliczonego jest większa niż należnego to możemy starać się o zwrot podatku w Urzędzie Skarbowym.
W odwrotnej sytuacji będziemy musieli dopłacić.

Zalety rejestracji:

• zdolność odzyskania VATu naliczonego (od zakupów firmy)
• większe zaufanie do firmy
• jeżeli Twoim klientem jest inna firma będąca płatnikiem VAT, to ma ona prawo odzyskania podatku VAT
• możliwość zakupów towarów z Unii Europejskiej po zerowej stawce

Wady rejestracji:

• Zarejestrowanie na VAT oznacza konieczność prowadzenia rachunkowości, składania zeznań VAT co trzy miesiące, przechowywania dokumentów przez 6 lat.
Ubezpieczenia osobiste
Ubezpieczenia osobiste- Personal Protection

"Life insurance" - jest to ubezpieczenie na życie. Suma odszkodowania może być wypłacona jako jednorazowa kwota lub regularny przychód. O odszkodowanie możemy starać się po śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie jest stosunkowo tanie i daje dużo przywilejów.
"Critical illness cover" - jest to ubezpieczenie dostępne pojedynczo lub w kombinacji z "life insurance". Jest to polisa na wypadek zdiagnozowania poważniej choroby np. raka. Ubezpieczenie tego typu jest droższe niż "life insurance".
"Income protection policies" - jest to ubezpieczenie na wypadek kontuzji i każdej innej dolegliwości niepozwalającej pracować. Ubezpieczony z polisy otrzymuje regularny przychód rekompensujący mu utracone dochody z pensji. Ubezpieczenie funkcjonuje również pod nazwą "Permanent Health Insurance".
"Private medical insurance" - ubezpieczenie pokrywa koszty prywatnego leczenia. Pozwala ubezpieczonemu na szybkie uzyskanie leczenia i w dogodnym dla niego terminie. Co pozwala zminimalizować absencję w pracy.

www.eliteinsurance.insure
Kredyty hipoteczne
Buying a home is one of the most important life transactions we make. It can be a very complicated process, however, our experienced advisors can guide you through the entire property purchase process and find the best offer tailored to your needs.
Buying a home is one of the most important life transactions we make. It can be a very complicated process, however, our experienced advisors can guide you through the entire property purchase process and find the best offer tailored to your needs.
Our experts will explain the details of available mortgage products and present the best solution.We will guide you through the entire process of obtaining a loan.

•  Purchase of the first property (First Time Buyer)
•  Change of the current loan (Re-mortgage)
•  Change of the current property (Moving Home)
•  Buying a property for rent (Buy to Let)

Mortgage Broker Dominika Chwiejczak mobile number: 07713443102
Privacy Notice

POLICY NOTICE
Accountancy Mariola Kochanska

How do we collect information from you?
We obtain information about you when you engage us to deliver our services and when you use our website, for example, when you contact us about our services.
How is your information used?
In general terms, and depending on which services you engage us to deliver, as part
of providing our agreed services we may use your information to:

•  Contact you by post, email, or telephone
•  Verify your identity where this is required
•  Understand your needs and how they may be met
•  Maintain our records in accordance with applicable legal and regulatory obligations
•  Process financial transactions
•  Prevent and detect crime, fraud, or corruption
We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements. To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.
Who has access to your information?
•  We will not sell or rent your information to third parties.
•  We will not share your information with third parties for marketing purposes.
•  Any staff with access to your information have a duty of confidentiality under the ethical standards that this firm is required to follow.
Third Party Service Providers working on our behalf
We may pass your information to our third-party service providers, agents, subcontractors, and other associated organisations for the purposes of completing tasks and providing services to you on our behalf, for example to process payroll or basic bookkeeping.
However, when we use third party service providers, we disclose only the personal information that is necessary to deliver the service and we have a contract in place that requires them to keep your information secure and not to use it for their own purposes.

Please be assured that we will not release your information to third parties unless you have requested that we do so, or we are required to do so by law, for example, by a court order or for the purposes of prevention and detection of crime, fraud, or corruption.
How you can access and update your information
Keeping your information up to date and accurate is important to us.
We commit to regularly review and correct where necessary, the information that we hold about you.
If any of your information changes, please email or write to us, or call us using the ‘Contact information’ noted below.
You have the right to ask for a copy of the information Accountancy Mariola Kochanska holds about you.

Security precautions in place to protect the loss, misuse, or alteration of your information
Whilst we strive to protect your personal information, we cannot guarantee the security of any information you transmit to us, and you do so at your own risk. Once we receive your information, we make our best effort to ensure its security on our systems. Where we have given, or where you have chosen, a password which enables you to access information, you are responsible for keeping this password confidential.

We ask you not to share your password with anyone.
Your data will usually be processed in our offices in the UK.We take the security of your data seriously and so all our systems have appropriate security in place that complies with all applicable legislative and regulatory requirements.
Your choices
We may occasionally contact you by email with details of any changes in legal and regulatory requirements or other developments that may be relevant to your affairs and, where applicable, how we may assist you further. If you do not wish to receive such information from us, please let us know by contacting us as indicated under "Contact information" below.


Your rights
Access toyour information: You have the right to request a copy of the personal information about you that we hold.
Correcting your information: We want to make sure that your personal information
is accurate, complete, and up to date and you may ask us to correct any personal
information about you that you believe does not meet these standards.

Deletion of your information: You have the right to ask us to delete personal information about you where:
•  You consider that we no longer require the information for the purposes for which it was obtained
•  You have validly objected to our use of your personal information - see ‘Objecting to how we may use your information’ below
•  Our use of your personal information is contrary to law or our other legal obligations
• We are using your information with your consent and you have withdrawn your consent - see ‘withdrawing consent to use your information’ below.

Restricting how we may use your information:
In some cases, you may ask us to restrict how we use your personal information.
This right might apply, for example, where we are checking the accuracy of personal information about you that we hold or assessing the validity of any objection you have made to our use of your information. The right might also apply where there is no longer a basis for using your personal information, but you do not want us to delete the data. Where this right is validly exercised, we may only use the relevant personal information with your consent, for legal claims or where there are other public interest grounds to do so.

Objecting to how we may use your information:
Where we use your personal information to perform tasks carried out in the public interest then, if you ask us to, we will stop using that personal information unless there are overriding legitimate grounds to continue.
[You have the right at any time to require us to stop using your personal information for direct marketing purposes.]


Withdrawingconsent to use your information:
Where we use your personal information with your consent you may withdraw that consent at any time, and we will stop using your personal information for the purpose(s) for which consent was given.
Please contact us in any of the ways set out in ‘Contact information’ below if you wish to exercise any of these rights.
Changes to our privacy notice
We keep this privacy notice under regular review and will place any updates on
http://mariolakochanska.com

This privacy notice was last updated on.

Contact information:
Mariola Kochanska - Brablik
Tel. no 07415102164, 07910933661, 02081448985
Email address:
mariola@kochanskaamk.co.uk
4 Laurel Drive
Lower Dunton Road
Upminster RM14 3EG

Complaints

We seek to directly resolve all complaints about how we handle your personal information, but you also have the right to lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office at
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Telephone - 0303 123 1113 (local rate) or 01625 545 745

Website:
https://ico.org.uk/concerns
Kontakt
Main office
11 Woodford Avenue
Gants Hill - Ilford
IG2 6UF
United Kingdom
Registered office
4 Laurel Drive
Lower Dunton Road
Upminster
RM14 3EG
United Kingdom
Poniedziałek/Piątek 10:00 -18:00
Sobota 10:00 -14:00
Zadzwoń i skorzystaj
z bezpłatnej porady:
Tel: 020 8144 8985
Mob: 07910933661, 07415102164

mariola@kochanskaamk.co.uk
© Copyright Accountancy Mariola Kochanska